fbpx
 • Virš 25 metų
  patirtis
 • Didžiausias kėdžių
  pasirinkimas Lietuvoje
 • Iki 5 metų
  garantija
 • Pristatymas
  nuo 1 darbo dienos
 • Salonų tinklas
  Lietuvoje
0

Krepšelyje nėra produktų.

Pristatymas ir grąžinimas

Prekių pristatymas

Gavus apmokėjimą, užsakymas išsiunčiamas per terminą, nurodytą prekės aprašyme. Prekes Lietuvoje ir į kai kurias užsienio šalis Jums pristatys siuntų tarnyba.

Jei praėjus nurodytam terminui po apmokėjimo negavote užsakytų prekių ar delsimo paaiškinimo susisiekite su mumis elektroniniu paštu: info@musonas.lt arba telefonu +370665591122

Svarbu: registruodamiesi taisyklingai nurodykite arba vėliau, prieš užsakydami prekes, patikslinkite savo adresą ir telefono numerį. Ypač svarbu – tikslus pašto kodas (LT -XXXXX), sužinokite jį Lietuvos pašto internetinėje svetainėje https://post.lt/pasto-kodu-ir-adresu-paieska. Registruojantis prašome asmens duomenis nurodyti tiksliai ir tvarkingai – iš didžiųjų raidžių, su lietuviškais rašmenimis, skyrybos ženklais reikiamose vietose, teisingais trumpiniais – g. / raj. ir t.t.

Pvz.:

Vardenis Pavardenis
Žinomoji g. 4-12, Ašmena
Kėdainių raj., LT-45608
Tel. nr.: 865701012

Esant netikslumams Jūsų nurodytame adrese, mes negalime prisiimti atsakomybės už pasimetusius siuntinius.

P.S. taip pat galime pristatyti prekes į kitas Europos šalis (Angliją, Airiją, Latviją, Estiją, Lenkiją, Norvegiją, Švediją ir t.t.), bet prieš darant tokį užsakymą turite suderinti tai (pristatymą, apmokėjimą) su el. prekybos vadybininkais individualiai info@musonas.lt arba telefonu +37065591122.

Prekių garantija

Daugeliui musonas.lt prekių yra suteikiama gamintojo garantija.

Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus. Jei garantinio laikotarpio metu jūsų prekėje išaiškės gamykliniai prekės defektai dėl gamintojo kaltės, mūsų garantinio aptarnavimo centras ją suremontuos nemokamai – reikia pateikti prekės pirkimo dokumentą. Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu, kai gauname Jūsų apmokėjimą už įsigyjamą prekę.

Garantija nėra taikoma:

   • prekėms, jei jos surinktos ne pagal surinkimo instrukciją, netinkamai laikomos, gadintos, laužytos, valytos netinkamomis priemonėmis, neprižiūrėtos ir nešvarios (žemės ir kiti nešvarumai mechanizmuose), ar kitaip naudotos ne pagal paskirtį; 

   • prekėms, jei pažeistos eksploatavimo sąlygos;

   • prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;

   • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;

   • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;

   • prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise; kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio;

   • garantija netaikoma natūraliam gaminio nusidėvėjimui ir išblukimui ar jo savybių pasikeitimui, bet kokiam apgadinimui bei įbrėžimams. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudaužymams, nubraižymams, praplėšimams ir pan., garantija netaikoma.

   • garantija netaikoma gaminio priežiūros darbams kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui;

   • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų, žemių ir pan.;

   • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos-faktūros, čekio, lizingo sutarties).

Garantinio aptarnavimo centro adresas:

UAB “Musonas”

Plento g. 6, Užliedžių km., Kauno raj. LT-54305

Atkreipkite dėmesį, kad:

   • suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;

   • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį aptarnavimo centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

Prekių grąžinimo sąlygos

Kokybiškų prekių grąžinimas
Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.228 straipsnio 1 dalies nuostatomis („Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:

   • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
   • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei:

   • buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos;
   • jau buvo surinktos dėl baldų surinkimo specifikos. Surinkus baldus/kėdes tam tikros jų dalys yra pažeidžiamos ir antrą kąrtą naudoti netinkamos, nes jau matosi, kad dėvėtos (jokiu būdu prekės nesurinkinėkite, jei tą padarysite grąžinti nebegalėsite, nes prekė bus dėvėta);
   • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Grąžinamą prekę prašome išsiųsti žemiau nurodytu būstinės adresu:

UAB “Musonas”

Plento g. 6, Užliedžių km., Kauno raj. LT-54305

Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

   • prekių supakavimą;

   • prekių grąžinimą registruota siunta mūsų aukščiau nurodytu adresu.

Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjui tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos.

Daiktų grąžinimas įsigijus prekes fizinėje parduotuvėje UAB „Musonas“ parduotuvėje vyksta vadovaujantis aukščiau įvardintomis 2014 m. liepos 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Pažymėtina, kad vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:

baldus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę
Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalis) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Informacija

Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės info@musonas.lt arba tel. +37065591122.

Naujienlaiškio prenumerata

Naujienlaiškio prenumerata.

Palaukite...

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote Musonas.lt prenumeratą!